Om grafik

Termen grafik täcker många tekniker för mångfaldigande av tryck. Det kan antingen vara en bild som konstnären själv formgivit för mediet eller en reproduktion av ett verk i ett annat medium utfört av en annan konstnär. I folkmun benämns grafik i betydelsen konsthantverk som "konsttryck". En spännande tryckteknik är Chine Collé (läs mer här). Inom grafik talar man om fyra olika huvudtekniker; plantryck, djuptryck, högtryck och genomtryck.

Bilden visar en litografi från stentryck. Tryckfärgen på stenen avbildas på det färdiga bladet.

Plantryck, eller mera känt som Litografi, är en metod där bilden ritas med oljekrita på en kalksten, litofilm eller litoplåt. Sedan stryks stenen (eller plåten) med Akasiagummi, som bara tränger in i de partier som inte innehåller oljekritan. Stenen fuktas sedan och bara de partier av stenen som inte har färg tar emot vattnet. Slutligen bestryker man stenen med fet tryckfärg som ansamlas där stenen inte är fuktad med vatten. Som avslutning trycker man ett papper mot stenen. 

Djuptryck,
 eller Intaglio-teknik som det även kallas, använder sig av en metallplåt, vanligtvis av koppar (kopparstick). Tryckfärgen stannar i de fåror och räfflor som skurits eller frätts fram av syra i plåten. Ett papper läggs över plåten som sedan körs i en tryckpress. Pappret tvingas då ned i de graverade spåren och tar till sig färgen.

Högtryck är ett samlingsnamn för grafiska trycktekniker som använder en tryckform där den tryckande ytan är upphöjd. På så vis skiljs trycket från den icke-tryckande ytan genom en nivåskillnad. Det fungerar som en stämpel. Även träsnitt och trägravyr hänförs till högtryckstekniken.

Grafik är egentligen all form av tryck!

Från 1600-talet och framåt har det grafiska hantverket praktiserats. Det har varit etsningar, gravyrer och litografier från konstnärshänder som Albrecht Dürer, Claude Mellan, Rembrandt Harmenszoon van Rijn och Francisco José de Goya vilka alla bidragit till den grafiska utvecklingen.

Tidigt i den grafiska historien fanns en yrkesgrupp som kallades Xylografer. Dessa motsvarade dagens nyhetsfotografer. Deras uppgift var att teckna ner bilder och skapa grafiska tryck från viktiga nyhetshändelser, som bränder och liknande eftersom fotografiet fortfarande var en oupptäckt teknologi. När tecknaren/xylografen kom hem med den tecknade nyhetsbilden satte man flera xylografer i arbete att i detalj etsa var sin del av bilden för att den sedan skulle kunna tryckas i bok- och tidningsillustrationer.

En viktig milstolpe i den grafiska historien var litografins tillkomst. En av de första att använda tekniken var Henri de Toulouse-Lautrec, som genom litotekniken via ett stentryck kunde massproducera grafiska blad. Toulouse-Lautrec var även bland de första att ta fram färglitografier.

Ett viktigt arbetsredskap i dagens grafikutövandet är den så kallade ”Rockern”. Den kan man säga motsvarar målarens pensel då grafikern jobbar fram motivet på en plåt eller på ett mjukare material som koppar eller linoleum.

Grafisk ordlista