T. P., Trial Proof

Provtryck. Jmf epreuve d´essai.

T.p.là

Tiré par L´artiste, tryckt av konstnären själv. Jmf E. T. och imp.

Transfer lithograph

Står för överföringslitografi, en bild tecknad eller målad på ett särskilt papper (överföringspapper) förs över genom att blötas och läggas med bildytan direkt mot den litografiska stenen eller plåten. "Pappersbilden" hamnar på stenen varifrån den sedan kan tryckas. En överföringslitografi har alltså aldrig tecknats eller målats direkt på stenen. Man kan här inte tala om reproduktion, då det är konstnärens egen bild som utgör tryckunderlaget. Renoir, Picasso m. fl. har använt tekniken.

Triennal

En vart tredje år återkommande utställning.

Tuilegraph

Är ett tryck från vinylplatta i djup- eller högtryck.

Unikt tryck

Med detta menas det enda kända trycket i ett tillstånd (état) eller
överhuvud taget.

Vellum

En tidig form av papper gjort av får-, get eller svinskinn, pergament.

Wove paper

Ett slätt papper med "vävmarkering" utan vattenrandning.
"Antique wove" är papper med en rå och grov yta, oglättat. Fransk
term: papier vélin.

W. P., Work Proof

Ett arbetsprov, ofta tryck på olika papper som provas eller tryck där
artisten tecknat eller målat färgprov och liknande. Jmf T. P. och provtryck, som täcker begreppet.

Xylografi

En reproduktionsteknik i träsnittsteknik, en xylograf (professionell
träskärare) framställer tryckstocken efter teckning eller målad bild av en
konstnär. Under 1800-talets senare hälft även på fotografisk väg
(fotoxylografi). Trägravyr och träsnitt är de tekniska begrepp som används när konstnären själv utarbetar, skär bilden. Se "originalgrafik".

Zinkografi

Ett 1800-talsbegrepp för litografi tryckt från zinkplåt.