Lite historik

Idén till ett grafiskt sällskap i Linköping kom från specialisttandläkaren Nils-Åke Nordh 1968. Han var en konstintresserad skåning. Konst hade präglat hans uppväxtmiljö och det väckte ett livslångt intresse. Under ett Skånebesök såg han hur Borstahusens konstförening arbetade direkt med konstnärer i sin grafikutgivning.
Nils-Åke blev oerhört entusiastisk för att skapa något liknande i Linköping. Det inspirerade honom att kalla samman tre goda vänner, som fick i uppdrag att skaffa 25 intresserade blivande medlemmar vardera för att bilda Linköpings Grafiska Sällskap. De goda vännerna hade inte svårt att få ihop 100 medlemmar. Det fanns ett stort intresse för grafik i Linköping. 

Nils-Åkes bärande idé var att sällskapet skulle ha direktkontakt med konstnärerna utan mellanhänder. Av erfarenhet visste han att det gav fördjupade konstupplevelser och kunskaper om konst då man samarbetade direkt med konstnärerna.
Tidigt bestämdes att erbjuda Nationalmuseum, senare Moderna museet och numera Grafikens Hus i Mariefred, samt Norrköpings konstmuseum och Östergötlands länsmuseum ett exemplar vardera av sällskapets medlemsblad som gåva. Idag har de kompletta samlingar med sällskapets samtliga blad sedan det första 1970. Linköpings universitet och Krogen Amerika – Grafikcentrum i Östergötland har också fått vissa blad. På så sätt blev det också en möjlighet att sprida kunskap om grafisk konst utanför den direkta medlemskretsen. 

Det första bladet sällskapet delade ut var Enrico Bajs "General". Det är ett blad med samhällskritisk udd. Då detta visades var det inga entusiastiska utrop direkt, men ingen uttalade sig heller negativt. Vid den här tiden var Baj framgångsrik och inne och det var viktigt för sällskapet. Enrico Bajs blad delade sällskapet ut samtidigt som Bengt Lindströms "Mord i Lappland" och Philip von Schantzs "Ljusets inflytande".

Enrico Baj är inte den enda utländska konstnären som sällskapet haft verk av. Grafikbiennalen i Krakow i Polen 1977 var en internationell grafikbiennal med deltagare från hela världen. Linköpings grafiska sällskap besökte den och det knöts kontakter med flera konstnärer som resulterade i att några gjorde blad åt sällskapet.
Det var så kontakten med de kvinnliga polska konstnärerna Krystyna Piotrowska och Danuta Leszczynska-Kluza etablerades. De gjorde var sitt laddat verk åt sällskapet, tryckta på textil. När Kluzas verk "Virgin" delades ut lämnade några kvinnliga medlemmar föreningen. 

Piotrowska bjöds in till Sverige. Hon fick samtidigt göra en utställning på länsmuseet i Linköping. Hennes besök i Sverige ledde till kontakt med Grafikskolan Forum i Malmö och att hon sedan flyttade till Sverige.
Tekniker för grafisk framställning har varierat över alla år sällskapet haft sin verksamhet. Det var en milstolpe när Maria Friberg 2004 gjorde ett grafiskt verk för sällskapet i fototeknik. Det fanns de som då inte tyckte att foto var konst eller grafik. Likaså uppstod en diskussion 1982 när Beck & Jungs datorgrafiska blad kom. Idag diskuterar ingen om datorgrafik är konst eller inte!

Bengt Lindströms "Mord i Lappland", delades ut av Linköpings Grafiska Sällskap 1970.


Ett grafiskt verk i fototeknik av Maria Friberg 2004. En milstolpe i Linköpings Grafiska Sällskaps utgivningar.


Torrnåls- och fotogravyr i formatet 28,5 x 24,5 cm. Konstnären Lasse Söderberg kallade bilden "Rien ne va plus". Gavs ut av Sällskapet 1991.