R.T.P.

Right To Print, se "bon à tirer".

Raster

Raster är ett för reproduktion nödvändigt punkt-, linje- eller rotsystem, som sönderdelar en bild och som genom denna metod gör det möjligt att trycka tonfördrivningar från svart till grått och vitt. En bild med raster åstadkoms på fotomekanisk väg.

Reproduktionsgrafik

Är ett begrepp för grafik som utförs av yrkesgravörer, litografer, xylografer
etc. efter ett redan existerande konstverk (målning, akvarell, gouache,
teckning). I reproduktionsgrafiken är målet att efterlikna förebilden så nära som möjligt.

Rotogravyr

Är ett fotomekaniskt djuptrycksförfarande där bilden etsas på kopparvalsar och trycks i rotationspress med stor hastighet.

Rubbing, gnuggning.

Ett avdrag, en bild åstadkoms genom gnuggning med blyerts eller krita.
Det är ingen grafisk teknik men liknar trycksättet vid trä- och linoleumsnitt, men då kommer den tryckta bilden direkt mot den infärgade tryckkplattan mot pappret. Vid gnuggning, "rubbing", får man bilden på papprets "baksida". Tekniken används för att få avdrag av reliefer och gravvstenar.

Sandpapperakvatint

Sandpapper pressas mot plåtytan och perforerar plåtens yta. Vid
infärgning och avdrag ges liknande verkan som en akvatint. Jmf
"akvatint".

Sculp., sculpsit

Vem som "graverade det", anger gravör på äldre blad.

Serigrafi

Är ett begrepp för "silkscreen" (silkscreentryck) när det används konstnärligt som grafik. Silkscreen eller bara "screen" användes som tryckbegrepp när man menar reklamtryck eller industriellt tryck. Begreppet "filmtryck" används när tekniken brukas i textilsammanhang. Trycktekniskt finns ingen skillnad.

S. P. Special Proof

Innebär särtryck, tryck draget utanför upplagan ofta med dedikation.

Stengravyr

Ett tryck från litografisk sten, som skrapats med nål.

Stenlito, stentryck

Begreppet används ibland för att beskriva att sten varit bottenmaterialet vid ett litografiskt tryck. "Stentryck" kan ibland beskriva den metod
eskimåer använder, när de skär sina bilder i täljsten och framställer tryck av dessa. Bilden valsas in och trycks i högstrycksteknik, som träsnitt. I detta fall borde begreppet vara "stensnitt" . Stentryck är inte något klart
begrepp vare sig för litografi eller dessa eskimåtryck.

Stereotyp

En kliché som gjutits av från en högtrycksplatta (trä eller linoleum) för
att hålla för tryckning i stora upplagor.

Stipple gravyr

En teknik i koppargrafik för att åstadkomma fina nyanser med ett
punktmaner. Äldre benämning på punktgravyr.

Stålgravyr

Är en metod att gravera i stålplåt istället för koppar och detta för att
tryckplattan ska tåla hårt slitage. Tekniken var vanlig under 1800-talet och
används numera inom frimärkstillverkning.

En serigrafi i sex färger av Lennart Rohde. 1998 gavs verket ut med titeln "Strömmen".