GDPR
Till medlemmar i Linköpings Grafiska Sällskap

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny EU-förordning, som började gälla den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. För att vi ska kunna behandla dina uppgifter ber vi dig läsa igenom följande information.
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är medlem i sällskapet. Uppgifterna används för att kunna skicka information till dig om inbjudningar till medlemsmöten, invigningar, vernissager, föreläsningar och resor.
Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan däremot använda dina personuppgifter för att göra utskick från våra samarbetspartners eller aktörer inom konstområdet med information, som är relevant för dig som medlem, tex utställningar, erbjudanden och inbjudningar.
Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få registerutdrag med de uppgifter som vi lagrat om dig.
Om du inte godkänner vårt sätt att hantera dina personuppgifter, enligt ovan, eller har frågor ber vi dig ta kontakt med sällskapets medlemsregisteransvarige via vår hemsida www.linkopingsgrafiskasallskap.se

Styrelsen