Oeuvre

Franska för verk. Grafiska oeuvre = Samtliga grafIska bilder.

Offsetlitografi

Är begrepp för både fotomekaniskt reproducerade tryck och tryck gjorda
från handtecknad plåt. Hit räknas också tryck från plåt, där bilden först
tecknats på transparent film, som fotograferats och överförts till plåten.
Offsettlitografi är ett mindre lyckat begrepp som har flera betydelser. Det
borde heta reproduktion framställd i offsettryck och litografi tryckt i offsetteknik alternativt litografi tryckt i offsetteknik från tecknade filmer.

Originalgrafik

Är ett laddat begrepp, som numera mest konsthandeln använder sig av. Med detta menar de flesta fackmän ett grafiskt blad där konstnären själv, med egen hand, framställt tryckunderlaget - stenen, plåten, stocken etc. Hur mycket hjälp skall godkännas för att det grafiska bladet ska få kallas original? Det är här man ofta tummar på begreppet. "Original" används alltmer sällan som beteckning bland grafiker själva. Viktigare är en information om hur bilden har kommit till, i vilken utsträckning konstnären, tryckeripersonal eller hantverkare deltagit i framställningen. "Originalgrafik" står i klart motsatsförhållande till fotomekaniska reproduktioner och reproduktions grafik.

Photogravure, fotogravyr

Är en djuptrycksteknik där bilden på tryckunderlaget - en plåt - överförs
på fotomekanisk väg. Ett reproduktionsförfarande. Jmf heliogravyr.

Photosilkscreen

Är en teknik för att överföra en bild, foto, till screenduk för
tryckning. Ett mekaniskt reproduktionsförfarande.

Pirattryck, "tjuvtryck", (bootleg)

Innebär tryck från plåtar, stenar, stockar etc. där upphovsmannen inte varit herre över framställningen.

Pinxit

Står för "målade det", beteckning på äldre blad, som är framställda som reproduktions grafik efter målningar. "Pinxit" anger målningens, förebildens upphovsman. Borde även vara regel vid framställning av våra dagars reproduktionsgrafik.

Pochoir

En tryckteknik där man använder stencil, som kan vara av kartong, plåt
eller plast. Från äldre tider använd teknik för att få färg på träsnitt. I våra
dagar vanlig metod som utförs av hantverkare, ej sällan bilder av Dali.

P. P. (Printers Proof)

Står för tryck utanför upplagan som ges till "mästertryckaren" och ev. tryckerimedhjälpare.

Process print

Ett kommersiellt tryck, framställt på mekanisk eller fotomekanisk väg.
Ett reproduktionsförfarande.

P. T. (provtryck)

Gäller för tryck tagna under arbetets gång för att granska resultatet
eller för att prova en färg. Jmf E. A., A. P. och epreuve d 'essai, som bör vara den riktiga motsvarigheten.

Published According to Act of Parliament (Hogarth's Act)

Engelsk copyright för grafiker 1755 - 1911.

Punktgravyr

Punktgravyr framställs genom inknackning i plåt med en finspetsad hammare för att uppnå fina toner och för att imitera kritstreck. Jmf crayonmanéer.

Exempel på offsetlitografi. Detta verk ur Linköpings Grafiska Sällskaps samlingar av Roj Friberg 1976. Verket har titeln "Fågelgrotta II".