Akvatint

Akvatint är en etsmetod för att erhålla toner - från grått till svart - över en yta. Åstadkoms genom att asfalt- eller hartspulver "dammas" över en plåt. Pulvret bränns fast och syra tillåts bita mellan kornen. Akvatint har sitt namn för att tekniken liknar en laverad ton målad med bläck (tusch) med vatten. Jmf lavering.

À la Poupée

À la poupée är en teknik för att färga in flera färger på samma gång och på samma plåt (koppargrafik). En docka, "poupee" , som är en hårt knuten tygbit, används.

Algraphy

Algraphy - ibland även aluminography. Begrepp för litografi utförd på aluminiumplåt i stället för sten.

A.P.

Artist/s Pro of, provtryck, på avdrag taget vid sidan av den färdiga upplagan. Vanligen 5-10% av upplagans antal och tryck för konstnärens eget bruk. A. P. motsvaras av franskans E. A. (Epreuve d´Artiste). Ibland kan misstänkas att många E. A.-tryck finns på marknaden av förlags-grafiken.

A. P. D. R.

Avec Privilège Du Roi, även C. P. R. Cum Privilegio Regis. "Med kungens tillstånd", officiell copyright i Frankrike 1686-1790.

À tergo

På baksidan (även verso, framsida: recto).

Autolithography

Engelsk term och språkbruk för litografi som är tryckt direkt från en av konstnären tecknad sten eller plåt. Står som motsats till fotolitografi (photolithography), kromolitografi (chromolithography) och reproduktion i offsetteknik (photooffset).

Avant lettre

Betyder "före text". Tryck från plåt innan en avsedd text tillkommit, gäller ibland även affischer.

Biennal

Biennal är en vartannat år återkommande utställning.

Blindtryck

Blindstämpel, (embossed print). Reliefprägling utan färg. Oftast i koppargrafik och som prägling från förlag eller tryckare.

Bon à tirer

(B. A. T.) (R. T. P. Right To Print) artistens egen påskrift på ett blad som skall tjäna som förebild för tryckaren vid upplagetryckning. Något svenskt begrepp finns inte.