Om oss

Linköpings Grafiska Sällskap bildades 1969. Antalet medlemmar är maximerat till 100 stycken. Vi valde 100 medlemmar eftersom det motsvarade storleken på ett grafiskt blads upplaga som var möjligt för en konstnär att trycka. Det finns inget krav på att man måste bo i Linköping för att vara medlem i vårt grafiska sällskap. Medlemsavgiften fastställs av styrelsen årsvis och sätts in på Nordea Banken plusgiro 288388-2. 

Många av våra medlemmar har börjat som "konsumenter", men har genom möten med konstnärer och deras olika bild- och idévärldar fått ett djupare intresse. Många har blivit passionerade konstälskare. Vårt mål har varit att ge ut ett blad årligen, men ofta har det blivit fler. Vi har heller inte begränsat oss till enbart svenska konstnärer (se här vår historik). 

Vi arbetar direkt med konstnärer genom beställningar. Det går till så att någon eller några i styrelsen får i uppdrag att ta kontakt med vald konstnär. Konstnären är vanligen angelägen om att utarbeta en egen idé för att sedan återkomma med ett eller flera förslag.

I samband med att bladet delas ut, vanligen vid årsmötet, är vi måna om att konstnären närvarar och presenterar sitt verk. Att medlemmarna får en möjlighet att träffa konstnären kan bidra mycket till upplevelsen av bladets innehåll och öka kunskapen och förståelsen för tekniken som använts och hur den påverkat resultatet.

Valet av konstnär är baserat på en ständig uppföljning av vad som händer i konstvärlden. Vi eftersträvar att bibehålla den variation i teknik, uttryck och form som kännetecknar den unika samling av blad som byggts upp under årens lopp. Kvalitet och mångfald är vårt motto.

Linköpings Grafiska Sällskap har den bärande idén att utöva konstbildning inom området och att öka intresset för grafik. Det är lika aktuellt nu som när Sällskapet började sin verksamhet 1969. Grafiken är inte en isolerad, utan en integrerad del av konstnärliga uttryck och metoder. Det är vår inspiration och så vill vi se grafiken.

Avslutningsvis några ord från den svenske konstnären och konstkritikern Otto G Carlsund som sade, "Att samla grafik är den ädlaste av sporter". Det kunde inte sägas bättre!

Klicka på rubriken så kommer du till sällskapets stadgar.

Nils-Åke Nordh blev så tagen av ett konstbesök i Skåne att han ville starta en egen konstförening. Klicka på rubriken och läs hur en hängiven och konstintresserad skåning startade Linköpings Grafiska Sällskap tillsammans med tre goda vänner.


Bilden visar Linköpings Grafiska Sällskaps första digitalt framställda verk. Titeln är "Moonbox and eagle", med konstnärerna Beck & Jung 1982.


Torrnålsetsning av Linn Fernström. Bladet gavs ut 2015 och har titeln "Ängeln". Är i originalformat 19 x 24 cm.


Sällskapets grafiska blad 1999. Det är en litografi av Stefan Teleman. Det grafiska bladet heter "Himlakroppar" och är tryckt på plåt.