Faksimil

Är en i minsta detalj trogen reproduktion efter originalet.

F., fec., fecit

Står för "gjorde det", på äldre blad anger det upphovsman. Om ingen annan uppgift finns på ett tryck är samme man även tecknare och gravör,
litograf, etc.

Fotooffset, fotolito

Är en fotomekaniskt överförd färdig bild till plåt eller sten varifrån
tryck tagits. Ett reproduktionsförfarande.

Förjärna, förkroma

Innebär att på elektrolytisk väg förstärka en kopparplåt för att göra
den tåligare. Är nödvändigt vid tryckning av större upplagor. En sådan plåt tål att tryckas i mycket höga upplagor och kan förjärnas om.

Gauffrage

Fransk term för blindtryck.

Grain, gräng, ytstruktur.

Man säger att litografisk sten, litografisk plåt och papper har finare och grövre "gräng". En linje tecknad på grovt grängat papper liknar en litografiskt tecknad linje och tvärt om.

H. C. Hors commerce

Betyder "utom handeln" , (out of business). Beteckning på tryck utanför den egentliga upplagan (editionen). Normalt överstiger inte antalet 10% av den totala upplagans storlek. Dessa tryck numreras ibland och då med romerska siffror (H. C. XIXX). Trycken är till för reklam, visning; avfotografering, utställning etc., främst för förläggarens bruk. Ofta erhåller konstnären ett antal H. G.-exemplar. Jmf "E. A.", som fungerar på samma sätt. H. C.-tryck borde inte få förekomma i handeln.

Heliogravyr (heliography), fotogravyr.

En fotomekanisk reproduktionsmetod som etsas och trycks i
koppartryckspress. Mycket svår att skilja från vanlig djuptrycksgrafik.

Hors tirage

Är ett tryck utanför den numrerade upplagan.

imp. (impressit)

Den som "har tryckt", anger tryckaren.

Kliché

Är en tryckstock framställd av metall på fotomekanisk väg och användes
för tryck i boktryck. Svår att skilja från träsnitt, trägravyr om den tillverkas efter sådan förebild. Ett reproduktionsförfarande.

Foto- och torrnålsgravyr. Ett verk av Lasse Söderberg, som han kallat "Rien ne va plus". Året det gavs ut var 1991.