Laid paper

På svenska vattenrandat papper, antikrandat, gäller inte enbart gammalt
handgjort papper (t. ex. Van Gelder Zonen). Fransk termen är: Papier verge.

Lavering, lavyr

Målning med färg (bläck eller tusch) utspädd med vatten. I grafikmålning
med syra på akvatintgrund eller lito.

Litoakvatint

Är en nyligen uppfunnen metod att framställa fina toner och laveringseffekter på metallplåt.

Litografi

Är enligt svenskt begrepp tryck från sten eller plåt när konstnären
själv gjort arbetet utan att en yrkeslitograf utfört bilden. För att inte
blanda begrepp som litografi med reproduktion borde ytterligare information ges när det gäller konstnärligt skapad grafik. "Stenlito" och
"plåttlito" är redan existerande begrepp, som inte klart håller isär vad som menas. Plåtlito kan lätt förväxlas med offsettryck, som inte är "direkttryck", vilket de nämnda begreppen står för.

Ljustryck

Ett plantryck som genom fotomekanisk bildöverföring till en
gelatinöverdragen glasskiva genom kemiska processer och åstadkommer ett tryck med fina valörer och svärta. Ljustrycket framställs i en särskild press påminnande om litopressen och är en dyrbar och fin reproduktionsmetod. Jmf collotype.

Maniere noir, mezzotint

Används när det gäller koppargrafik. Hela kopparytan ruggas upp med ett
speciellt verktyg, rocker. Plåten trycker då helt svart. Ljusa toner poleras
fram ur det svarta. Skrapas en bild fram från en svart yta i litografi, används samma begrepp.

Metal Graphics

Metallgrafik är en uppfinning av Rolf Nesch. Lösa metallbitar, skruvar,
trådar etc. fästs på tryckplattan. Jmf collograph.

Mitograph

Är en sällan använd beteckning på serigrafi.

Monograph

Innebär ett tryck som skulle kunna mångfaldigas, men som inte blivit
det. Kan stå för det enda trycket taget, ett färgprov t. ex. Jmf. monotyp.

Monotyp

Ett enda (mono) avdrag görs från en metallplatta, ofta i
koppartryckspress. Bilden tecknas i en övervalsad, heltäckande färg och
förloras efter ett avdrag. Räknas vanligen inte som grafik.

N.F.S.

Not For Sale, inte till salu.

Niello

Så benämndes tidiga gravyrer i Italien gjorda på silver och där de
graverade linjerna är fyllda med färg. Ej avsedda för tryck och ej att räkna
som grafIk.

Numrering

När en upplaga (edition) färdigställs är det vanligt, men inte regel,
att denna numreras. Är upplagan 100 exemplar markeras det bakom snedställd linje till vänster under bildytan. Varje blad i serien får sin numrering ovanför snedlinjen. Så blir 6/100 alltså det sjätte bladet i en upplaga om 100. Numrering med romerska siffror (XIXX) betyder att det fInns en annan upplaga med arabiska siffror. Romerska siffror kan vara en specialupplaga tryckt på ett annat papper (japanskt), eller H. C.-tryck. E. A.- och A. P.-tryck kan också numreras romerskt. Att observera är att alla dessa tryck är "utanför den egentliga upplagan".

En litografi av Carl Fredrik Reuterswärd. "Ett moln av byxor" har han kallat sitt verk. Litografin är tryckt hos Permild och Rosengreen i Danmark.