Konstnärspresentation 2016


Bertil Almlöf

Bertil Almlöf

Bertil Almlöf, målare och grafiker, är född den 13 juni 1930 i Linköping och utbildade sig vid Valands konsthögskola i Göteborg mellan åren 1953-1957. Han bor och verkar numera i Hovstad utanför Rimforsa i Östergötland, men har även en sommarateljé vid Vadstena där han med penseln utforskar det östgötska landskapet runt Vättern. Almlöf är, framför allt på senare år, mest känd för sina originella landskapsmotiv. Det är ofta vyer över bördiga slätter i färger som gult och ockra tillsammans med blått eller grönt – starka färger i kontrast till andra starka färger – där även rött och orange ingår. Ett annat av Almlöfs signum är en tydligt markerad horisont mellan de starka färgerna.
 
Rolf Wirténs kulturpris, vars syfte är att främja det östgötska kulturlivet, gick till Bertil Almlöf 2001. Priset detta år ville belysa bildskapande och Almlöf fick det för sitt sätt att synliggöra det östgötska landskapet. År 2006 gav Almlöf, tillsammans med Torgny Lindgren, ut den estetiskt vackra katalogen med titeln Kornknarrens klagan och andra målningar. Den var framtagen för 2006-års utställning på Konstakademin i Stockholm och innehöll målningar av Almlöf och text av Lindgren. Två år senare premierades Almlöf för sin långa gärning och digra produktion med att utnämnas till hedersdoktor vid filosofiska fakulteten på Linköpings Universitet.

Bertil Almlöf är representerad med verk på många nationella arenor, däribland Nationalmuseum och Moderna Museet i Stockholm och på de större svenska städernas muséer. Utomlands finns hans verk på Allende Museet i Chile och på The British Museum i London. Under åren har Almlöf haft åtskilliga utställningar – bland de senaste kan nämnas Örberga fullkorn på Passagen i Linköping 2007 och Bländande landskap på Ljungbergmuséet i Ljungby 2009. År 2012 visade han målningar och grafik på Konstnärshuset i Stockholm och året efter ställde han ut verk om miljöförstöringen i Östersjön med titeln Törnekrans lagd i östersjön – även det på Ljungbergmuséet i Ljungby. Under sommaren 2016 ställde Almlöf ut sju stycken monumentala målningar i Linköpings Domkyrka.
 
Bertil Almlöfs produktion av grafik och teckning, kan upplevas annorlunda. Konstkännaren Christer Fällman beskriver Almlöfs grafiska uttryck med dessa rader i sin bok Konstscen Östergötland: ”Grafik och teckning hålls alltid i svart-vitt, ofta i grova expressionistiska drag. Här blir ofta den satiriska samhällskritiken tydligare”. Det beställningsverk och grafiska blad som Bertil Almlöf gjort till Linköpings Grafiska Sällskap 2016 är dock inte i svart-vitt, även om vissa expressionistiska drag kan urskiljas. Det grafiska bladet beskriver ett slättlandskap i traditionella gula och röda färger och bär titeln ”Slättens ljus” – ett träsnitt med bildmåtten 39 x 22 cm. Almlöf verkar på senare år gå mot en driven förenkling. Han väljer att bara ta med det allra nödvändigaste, för att uppnå det han avser.
(Lars Danielsson 2016)

Bertil Almlöfs grafiska blad - "Slättens ljus” – ett träsnitt med bildmåtten 39 x 22 cm.