Chine Collé - en spännande tryckmetod

Chine Collé är ett sätt att samtidigt trycka och färga ett konstgrafiskt blad med ytterligare ett tunt papper i önskvärd storlek. Används både som djuptryck och litografi. De båda ytorna läggs samman och förs genom pressen på samma gång som bilden trycks. Eftersom det tunnare pappret består av färgade texturer berikar användningen av chine collé trycket med en unik dimension av toner och texturer.

I exempelbilderna här bredvid visas arbetsgången av konstnär Agneta Östlunds grafiska verk, The Black Dress. Metoden som använts är Torrnål och chine collé.

Motivet är ursprungligen från en skiss som överförts, och ristats, tecknats med en torrnål på tryckunderlaget, i detta fall en tunn plastplåt.
Akua Inks, som här används, är sojabaserade tryckfärger och relativt nya på marknaden. De kan lätt tvättas av med lite diskmedel och vatten. De har hög ljusbeständighet med lång torktid, torkar inte under arbetsgången och är lösningsmedelsbefriade.

Inför tryckning
Först påförs svart färg med en liten gummirakel eller kartongbit över hela plåten. Sedan avtorkas försiktigt, men bestämt all överskottsfärg med en tarlatantrasa. Momentet görs i flera omgångar i olika riktningar och med varierade trasor i renhetsgrad. Sist torkas ytan med ett tunt papper, som till exempel en utriven sida från en telefonkatalog, för att få bort kvarvarande mindre färg- eller fettrester på tryckunderlaget. Färg ska endast finnas kvar i de fördjupningar i plåten, som tidigare ristats med torrnålen.

Täckfärg med vals
Vid nästa moment rollas svart färg med en mindre vals över det parti på plåtens yta som ska vara täckande, i detta exempel klänningen.

Kompletterande textur
Sista momenten inför tryckning är att förbereda den tänkta bakgrunden, ett tunt papper som färglagts vid ett annat tillfälle. Detta papper skärs till önskat format. Bra papper till trycktekniken chine collé brukar vara asiatiska papper som är tillverkade av växtfibrer, för de har den egenheten att de är både tunna och starka.

Tryckning
Plåten placeras med den infärgade sidan upp på tryckbädden. Det infärgade tunna papperet som ska användas till chine collé-metoden har påförts med ett lim på dess baksida. Det tunna papperet läggs ovanpå plåten med den limmade sidan uppåt. Sedan placeras tryckpapperet, ovanpå plåten tillsammans med det tunna chine collé papperet. Tryckfilten fälls ned och allt körs genom pressen.

Efter tryckningen igenom pressen, fälls filten upp och vi lyfter tryckpapperet försiktigt från plåten.

(Agneta Östlund, 15/4 2016)

Här rollas svart färg ut med en mindre vals på den tunna plastplåten.
Plastplåten med originalbilden läggs i tryckpressen.
Det tunna pappret med bakgrunden justeras in med originalbilden.
Det färdiga resultatet efter tryckningen.